(1)
Bobryk, A.; Kalita, C. Polityka młodzieżowa I oświata Jako Wyzwanie współczesności. Działalność Badawcza Swietłany Szczudło (1974-2022). Doctrina 2023, 19.