(1)
Srebrakowski, A. Geneza I Ewolucja BadaƄ Historycznych Krzysztofa Tarki (1965-2022). Doctrina 2023, 19.