(1)
Bobryk, K. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne Wymiary życia człowieka”, Warszawa 20 Października 2022 R. Doctrina 2022, 19.