(1)
Bobryk, A. Język Kazań a kształtowanie tożsamości Narodowej: Jana Raclavská, Urszula Kolber, Józef Szymeczek, Kazania cieszyńskie. O języku W kościele luterańskim, Kongres Polaków W Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2022. Doctrina 2023, 19.