(1)
Lipińska-Rzeszutek, M. Skutki Traktatu Ryskiego Dla Polaków I Białorusinów Przez Pryzmat mniejszości Polskiej Na Białorusi: Polacy Na Białorusi Od Powstania Styczniowego Do XXI Wieku, Tom V, Traktat Ryski I Jego Konsekwencje Dla Polaków I Białorusinów, Red. Tadeusz Gawin, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, Ss. 720. Doctrina 2023, 19.