(1)
Lasota, J. Bezpieczeństwo W Aspekcie Tajemnicy państwowej: Stanisław Topolewski, Rafał Wądołowski, Ewolucja Systemu Ochrony Tajemnic państwowych W Rzeczypospolitej Polskiej Od Roku 1918. Aspekt Prawnokarny Oraz Doboru Personalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego W Siedlcach, Siedlce 2022, Ss. 264. Doctrina 2022, 19.