(1)
Jakubiuk-Flisiak, M. Ochrona bezpieczeństwa Personalnego: Theresa Comito, Przemoc, której Nie widać. Jak Rozpoznać I Przerwać Cykl Przemocy Psychicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2021, Ss. 144. Doctrina 2023, 19.