(1)
Topolewski, M. Neoplatońskie Inspiracje Augustyńskich dowodów Na Istnienie Boga. Doctrina 2023, 19.