(1)
Gałęziowska, M. Charakterystyka Organizacji Kombatanckich W Perspektywie tożsamościowej Na przykładzie Morąga I Okolic. Część I. Doctrina 2023, 19.