(1)
Miroński, T. Obraz Granicy I Pogranicza Polsko-Rosyjskiego. Historia I współczesność – Przyczynek Do Badań. Doctrina 2023, 19.