(1)
Długosz, J. Programy Profilaktyczne Policji Na Rzecz Podniesienia Kultury bezpieczeństwa Publicznego. Przykładowe działania. Doctrina 2023, 19.