(1)
Kalita, C. Punkt Savary’ego – Estetyka a bezpieczeństwo. Doctrina 2022, 19.