(1)
Zakrzewska, S. Kierunki Doskonalenia Systemu zarządzania Kryzysowego W kontekście Ochrony ludności I Ratownictwa. Doctrina 2021, 18.