(1)
Ważniewska, J. Prawosławie W Polsce: Stefan Dudra, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny W Obszarze Polityki Wyznaniowej Oraz Polityki narodowościowej Polski Ludowej I III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, Ss. 958. Doctrina 2021, 17.