(1)
Bobryk, A. Badacz Polskiego Wychodźstwa I Kresów Wschodnich – Ks. Prof. Dr Hab. Roman Dzwonkowski SAC (1930-2020). Doctrina 2021, 17.