(1)
Jakubiuk, M. Bezpieczeństwo W Wymiarze Indywidualnym: Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska, Przemoc W Rodzinie Wobec Kobiet Z wyższym wykształceniem. Indywidualne Studium Przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, Ss. 181. Doctrina 2021, 17.