(1)
Gałek, B. Biografia Pretekstowa: Elżbieta Czykwin, Anders Breivik. Między Dumą a Wstydem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, Ss. 303. Doctrina 2021, 17.