(1)
Dalinczuk, L. Republika Białoruś W XXI W. – Wyzwania bezpieczeństwa : Republika Białoruś – Polityka Zagraniczna I bezpieczeństwa. Wybrane Aspekty, Red. Helena Giebień, Larysa Leszczenko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, Ss. 245. Doctrina 2021, 17.