(1)
Illés, V. Mniejszości Narodowe I Ich Ochrona W Prawie międzynarodowym W XX W. Kwestie Definicyjne Na przykładzie Polaków I Węgrów Na Ukrainie. Doctrina 2021, 17.