(1)
Łapińska, A. Policja W działaniach Antyterrorystycznych. Doctrina 2021, 17.