(1)
Leszczyński, M. Bezpieczeństwo Ekonomiczne państwa W Warunkach Finansyzacji. Doctrina 2020, 15, 169-184.