(1)
Kalita, P. Z Perspektywy Prekariuszki – Guy Standing, Prekariat: Nowa Niebezpieczna Klasa, tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, Ss. 368. Doctrina 2019, 11.