(1)
Stempień, M. Mariusz Kubiak, Kulturowe Uwarunkowania obronności państwa, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2012, Ss. 369. Doctrina 2019, 11.