(1)
Kalita, C. Uświadomienie nieświadomego: Rewolucyjna Przemiana Narodu I społeczeństwa Przy Jego Ograniczonym Udziale – Andrzej Leder, Prześniona Rewolucja. Ćwiczenia Z Logiki Historycznej, Wydaw. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, Ss. 208. Doctrina 2019, 11.