(1)
Stańczyk, J. Bolesław Balcerowicz, Siły Zbrojne W Stanie Pokoju, Kryzysu, Wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, Ss. 261. Doctrina 2019, 8, 287-291.