(1)
Bobryk, A. Edward Kospath-Pawłowski, Chwała I Zdrada. Wojsko Polskie Na Wschodzie 1943–45, Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz, Warszawa 2010, 357 S. Doctrina 2019, 8, 283-285.