(1)
TURAN, D. Náčrt sociosynergického chápania Sveta a človeka. Doctrina 2019, 8, 231-244.