(1)
Minkina, M. Uwarunkowania Funkcjonowania NATO I Unii Europejskiej We współczesnym środowisku bezpieczeństwa. Doctrina 2019, 8, 143-149.