(1)
Gruszczak, A. Grupa G-6 a Strategia Antyterrorystyczna Unii Europejskiej. Doctrina 2019, 8, 75-87.