(1)
Szyjko, C. T. Konkluzje Polskiej Prezydencji: Perspektywy mobilnoƛci Edukacyjnej W Krajach Partnerstwa Wschodniego. Doctrina 2019, 9, 279-291.