(1)
Fałdowska, M. Franz Kadell, Katyń (w Oczach Zachodu) przełożył Marcin Barcz, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2012, Ss. 247. Doctrina 2019, 10, 233-238.