(1)
Wróbel-Delegacz, W. . Źródła zagrożeń bezpieczeństwa społecznego – Rodzina Dysfunkcjonalna. Doctrina 2019, 10, 213-230.