(1)
Kopczewski, M. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – Wybrane Elementy. Doctrina 2019, 10, 103-122.