(1)
Niewiada, O. Ekologiczne Aspekty Funkcjonowania Sił Zbrojnych – RP. Doctrina 2019, 12, 227-240.