(1)
Sędek, A. Marek Fałdowski, Zagłada Polskich Policjantów więzionych W Obozie Specjalnym NKWD W Ostaszkowie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji W Szczytnie, Szczytno 2016, Ss. 464. Doctrina 2019, 13, 279-282.