(1)
Borkowska, A. Wojna I pokój – Dualizm świata W powieści Zachara Prilepina Patologie. Doctrina 2019, 14, 5-17.