[1]
Ważniewska, J. 2021. Prawosławie w Polsce: Stefan Dudra, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 958. Doctrina. Studia społeczno-polityczne. 17, 17 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.21.