[1]
Dalinczuk, L. 2021. Republika Białoruś w XXI w. – wyzwania bezpieczeństwa : Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, red. Helena Giebień, Larysa Leszczenko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 245. Doctrina. Studia społeczno-polityczne. 17, 17 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.16.