[1]
Stempień, M. 2019. Mariusz Kubiak, Kulturowe uwarunkowania obronności państwa, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2012, ss. 369. Doctrina. Studia społeczno-polityczne. 11, 11 (grudz. 2019).