[1]
Kalita, C. 2019. Uświadomienie nieświadomego: rewolucyjna przemiana narodu i społeczeństwa przy jego ograniczonym udziale – Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydaw. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, ss. 208. Doctrina. Studia społeczno-polityczne. 11, 11 (grudz. 2019).