[1]
Stańczyk, J. 2019. Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, ss. 261. Doctrina. Studia społeczno-polityczne. 8, 8 (grudz. 2019), 287–291.