[1]
Bobryk, A. 2019. Edward Kospath-Pawłowski, Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na Wschodzie 1943–45, Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz, Warszawa 2010, 357 s. Doctrina. Studia społeczno-polityczne. 8, 8 (grudz. 2019), 283–285.