[1]
Fałdowska, M. 2019. Franz Kadell, Katyń (w oczach zachodu) przełożył Marcin Barcz, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 247. Doctrina. Studia społeczno-polityczne. 10, 10 (grudz. 2019), 233–238.