1.
Hernacka-Janikowska A. Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej. DeSec [Internet]. 29 wrzesień 2023 [cytowane 13 lipiec 2024];9(1):123-35. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3374