1.
Agara T, Usamotu BO, Akinrinde O. Schizma doktrynalna i polityka religijnego sektarianizmu w islamie: Zrozumienie pierwotnej przyczyny sekciarskiego i religijnego terroryzmu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej . DeSec [Internet]. 31 lipiec 2022 [cytowane 24 kwiecień 2024];8(1):179-201. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/2995