1.
Swoboda P. Minister Koordynator do spraw Służb Specjalnych w Polsce w latach 1997 – 2020. Cywilna kontrola czy polityczna ingerencja? . DeSec [Internet]. 28 lipiec 2021 [cytowane 18 lipiec 2024];7(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/2499