Niewiada, Olga. „Katalog Zbrodni Wojennych W świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 1, no. 1 (czerwiec 30, 2015). Udostępniono czerwiec 16, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/92.