Liszkowska, Dominika. „Cyberterroryzm Jako współczesne zagrożenie Dla bezpieczeństwa państwa I społeczeństwa”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 9, no. 2 (kwiecień 13, 2024): 131–148. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3526.