Mrozek, Jacek. „Charakterystyka bezpieczeństwa Religijnego W Republice Słowackiej”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 9, no. 1 (wrzesień 29, 2023): 175–188. Udostępniono marzec 4, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3463.