Hernacka-Janikowska, Anna. „Nowelizacja Art. 258 Kodeksu Karnego W świetle Dynamiki Zjawiska przestępczości Zorganizowanej”. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 9, no. 1 (wrzesień 29, 2023): 123–135. Udostępniono lipiec 14, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3374.